Κολέγιο CITY College
Main Campus, Thessaloniki, Greece
You are here: Home /

Dr Sotirios Bellos

Part-time Lecturer

Academic Position

Part-time Lecturer

Academic Qualifications

University of Macedonia, Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies, Thessaloniki, UK.
Post – Doctorate “IMF programs and policies assessment in the transition economies during the transition and the post-transition period”

University of Bath, Department of Economics and International Development, Bath, UK.
PhD in Economics and International Development -“Institutional, Economic and Regional Determinants of Foreign Direct Investments in the Balkan, Central European and Ex-Soviet Transition Economies”

University of Macedonia, Department of Business Administration, Thessaloniki, Greece. Master in Business Administration

University of Leeds, Department of Fuel and Energy, Leeds, UK
MSc in Energy Studies

University of Macedonia, Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies, Thessaloniki, Greece.
Diploma in Balkan Studies (Economics)

Aristotle University of Thessaloniki, Polytechnic School, Dept. of Mechanical Engineering, Thessaloniki, Greece.
Diploma in Mechanical Engineering

Email sbellos@citycollege.sheffield.eu
Linkedin https://gr.linkedin.com/in/dr-bellos-sotirios-7331a988
Personal Website


Sotirios K. Bellos received his PhD in Economics from the University of Bath. His research work has appeared in the Bulletin of Economic Research, the International Review of Applied Economics and other international journals. His employment record contains 4 years in Industry and 17 years in Banking, where he has worked as an SME and Corporate Credit Analyst and currently as Relationshipp Manager in major Greek Banking Institutions.

Teaching

The Banking and Financial System (M.Sc in Banking and Finance)

Business Economics (MBA)

Commercial and Investment Banking (M.Sc. in Banking and Finance)

Bank Management and Financial Services (Manager's Academy)

Research Interests

  • Foreign Direct Investments and their Determinants
  • Assessment of IMF policies
  • Institutional Economics
  • Defense Economics
  • Financial Macroeconomics

 

Publications

Articles

S. Bellos, T. Subasat, (2013), “Governance and Foreign Direct Investment in Latin America: A Panel Gravity Model Approach”, Latin American Journal of Economics, Vol. 50, No 1, pp 107-131

S. Bellos, T. Subasat, (2012), “Corruption and Foreign Direct Investment: A Panel Gravity Model Approach”, Bulletin of Economic Research, Vol. 64, No 4, pp 565-574

S. Bellos, T. Subasat, (2012), “Governance and Foreign Direct Investment: A Panel Gravity Model Approach”, International Review of Applied Economics, Vol. 26, No 3, pp 303-328

T. Subasat, S. Bellos, (2011), ‘Economic Freedom and Foreign Direct Investment: A Panel Gravity Model Approach”, Empirical Economics Letters, Vol. 10, No 7, pp 697-704

T. Subasat, S. Bellos, (2011) 'Economic Freedom and Foreign Direct Investment in Latin America: A Panel Gravity Model Approach', Economics Bulletin, Vol. 31 no.3 pp. 2053-2065

T. Subasat, S. Bellos, (2013), ‘Corruption and Foreign Direct Investment in Latin America: A Panel Gravity Model Approach’, Journal of Management and Sustainability

El. Makedonas, S. Bellos, T. Subasat. (2015). "IMF Lending and Poverty in Developing Countries", Journal of Heterodox Economics: doi 10.1515/jheec-2015-0015

Bellos,S., (2017). "The relationship between Military Expenditure and certain Growth and Development related variables in Transition Economies: A Panel Data Analysis", Applied Economics and Finance, Vol 4, No 5, doi.org/10.11114/aef.v4i5.2517

Bellos, S., (2016), "IMF Programs and Policies assessment in the transition economies during the transition and the post-transition period", Journal of Heterodox Economies, 3(2)

Μπέλλος Σ. (2018), "Η ευρωπαϊκή Οικονομική Κρίση και η Γερμανία. Οι Γεωπολιτικές προεκτάσεις μέσα από το πρίσμα της θεωρίας του Halford Mackinder", Foreign Affairs - The Hellenic Edition, February - March Edition

Kuzman, T., Talavera, O., & S. K. Bellos, (2018), "Politically Induced Board Turnover, Ownership Arrangements and Performance of SOEs", Corporate Governance - An International Review, 26, pp 160-179

Kuzman, T., Bellos, S., K., & K., Dulic, (2018), "Determinants of Innovation-Based Sustainability in Transition and Developing Economies", Economic Themes, 56(3), pp 413-438

Bellos, S., (2019), "Natural Resources, Energy Dependency and their association with Institutional and Growth - related variables in the Black Sea and Southeast European region", Applied Ecnomics Quarterly, 65(1), pp 1-43

Bellos, S., (fothcoming), "Military Expenditure, economic growth and development in transition economies: A panel VAR GMM approach", Applied Economics Quarterly

 

·      

Chapters in Books

S. Bellos, 2013. FDI Determinants in Transition Countries. The Role and the Impact of Transition Speed. In: George Papanikos, Essays on Growth, Development and Finance, Athens: Atiner, pp: 127-143, ISBN: 978-618-5065-17-1

 

Conference Participations

17th Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA) - Athens December 2018. Paper presented: Bank Capital and Liquidity Creation. Co presentation with G. Kladakis & Dr. Lei Chen

6th IMAEF - Ioannina Meeting on Applied Economics and Finance - Corfu July 2016. Paper presented: The Impact of EU and Common Currency Area accession on the EU members Terms of Trade. A Panel Data Analysis 

13th EEFS – European Economic and Financial Society – Thessaloniki June 2014. Paper Presentation: The Relation between Military Expenditure  and Certain Aspects of Economic Performance and Governance in the Transition Economies – A Panel Data Analysis

EEFS – 12th Annual European Economic and Financial Society Conference – Berlin 2013. Paper Presentation: IMF programs and policies assessment in the transition economies during the transition and the post-transition period.

ATINER – 5th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications, July 2010, Athens, Paper Presentation: FDI determinants in Transition Countries, The role and the impact of theTransition Speed

back
Change your Cookies Preferences