Κολέγιο CITY College
Main Campus, Thessaloniki, Greece
Αναγνώριση και Πιστοποίηση: